Quen Somos

Somos unha cooperativa galega de traballo asociado sen ánimo de lucro de nova creación pero cunha traxectoria no campo da intervención socioeducativa dende o 2006.

Co foco posto nas persoas e as súas diferentes realidades, necesidades e relacións, o noso traballo céntrase na elaboración de proxectos socio educativos para a transformación social dende e para o botrato.

Coma o seu nome indica, as AtalaiAS son lugares ou estruturas elevadas que che permiten avistar territorios e xentes. Para nós, en lugar de vixía, as AtalaiAS somos nós mesmas e representan como observamos unha sociedade en continuo cambio, como pensamos noutras realidades, como aterramos os nosos soños e separámonos ás veces para ollar dende fora certas situacións; tamén representan como coidamos os lugares e xentes coas que camiñamos e baseamos o noso quefacer diario nunha mirada crítica das nosas vidas e a das persoas que acompañamos.

O Equipo

(sociAS traballadorAS)
Noelia Darriba García

Iniciei os meus estudos na Universidade de A Coruña cursando a Diplomatura de Educación Social, posteriormente combinei os estudos de Psicopedagoxía co Máster en Asesoramento y Orientación Familiar na Universidade de Santiago de Compostela, onde posteriormente acabei adquirindo o título de Terapeuta Familiar Sistémica. O afán de seguir medrando e aprendendo levoume a cursar o Máster en Autocoñecemento, relacións humanas e sexualidade en Terapia do Reencontro e Máster Educación Sexual para a Saúde Comunitaria e Terapia Sexual en Terapia do Reencontro.

A parte, cursei o Máster Universitario en Profesorado de Educación Obrigatoria Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas, o Curso de Especialización en Educación Emocional da USC e o Diplomado sobre a Transformación Positiva de Conflictos a través do Xogo e da Arte de Otra Escuela. Adicta a saber máis, e recoñecendo que o síndrome da impostora tamén actúa en min, conto con formación específica en Educación Menstrual, Sexualidades, Disciplina Positiva, Feminismos, Violencia de Xénero, Prácticas Restaurativas, Igualdade ou Técnicas de Relaxación para a aula.

Autoempregada desde o 2004, agora desde esta cooperativa, aporto a experiencia de coordinar moitos e diversos proxectos sempre destinados a crear espazos de botrato desde e para as persoas que os conformamos.

Son a de Muimenta, a de Fiadeiras, a neta de Divina, a filla de Kiko, a de XOTRAMU, a AtalaiA,.... son moitas pero sempre a mesma. Esta que decide onde e cando estar e que se divirte moito en todo o que fai, que non é pouco!

Raquel Veiga Teijeiro

Son diplomada en Educación Social pola Universidade da Coruña e técnica de Animación en Actividades Físico-Deportivas. Teño o curso de Especialización en Educación Emocional pola Universidade de Santiago de Compostela, así coma un posgrao de Experta Universitaria en Intervención Familiar pola Universidade da Coruña. Conto tamén con ampla formación e expereincia en proxectos de coeducación, igualdade de xénero, prevención das violencias machistas, mediación e provención dos conflitos, convivencia e prevención do acoso escolar, así como diversidade e sexualidade integral.

Comecei a miña andaina laboral no eido do social como animadora e monitora de tempo libre. Despois, trala miña formación en Educación Social, dediqueime durante mais de 10 anos a coordinar, deseñar, implementar e avaliar diversos proxectos socio-educativos con infancia e adolescencia, familias, terceira idade…, da man de outras compañeiras educadoras na empresa AtalaiA Social. Estes anos de experiencias, aprendizaxes e (trans)formacións, déronme a oportunidade de coñecer numerosas persoas e realidades, acompañar diversos procesos persoais e grupais, desaprender e aprender case a partes iguais e encamiñar a miña formación e profesión, afianzando así a idea de que outra sociedade máis libre e igualitaria é posible.

Dende o ano 2021 son socia traballadora de AtalaiAS (ÁS do Social, S.Coop. Galega), que me permite traballar dende dentro e cara a fora, crear proxectos coidadosos e sentidos, así como deseñar materiais e recursos que complementen as nosas intervencións e formacións socio-educativas. Acompaño a persoas, grupos e familias en diferentes contextos e espazos educativos, co obxectivo de atender as súas necesidades e reflexionar sobre as distintas realidades, fomentando habilidades socioemocionais que lles permitan coñecerse e relacionarse dun xeito saudable e respectuoso. Para isto, comparto e rodeome doutras profesionais que me “dan á corda” para que eu “salte” en cada novo proxecto, acompasando ritmos, cantando e rindo, ou termando ao meu carón cando toca caerse, levantarse, agocharse ou agardar un novo salto.

Como traballamos?

As nosas propostas e intervencións así como as nosas dinámicas internas, buscan contribuír ao cambio de ollada cara unha ética dos coidados e o botrato. Para iso partimos duns piares básicos, fundamentais para a transformación social:

Educación Social

Somos educadoras sociais e cremos na participación social como mellor forma de transformación e crecemento. A nosa mirada non é de expertas, senon de acompañantes que axudan a tecer redes e facilitar procesos onde a persoa, grupo ou comunidade sexa a principal protagonista.

Feminismos

A nosa mirada sitúase dende o feminismo, esa ollada crítica que busca a transformación das relacións sociais e loita por eliminar calquera forma de discriminación ou violencia para lograr a igualdade entre as persoas con respecto das diferenzas e diversidades.

Pedagoxías alternativas

Estamos en constante formación e reciclaxe, apostando por introducir novas pedagoxías que nos permitan ampliar a mirada crítica de persoas e grupos tanto cara a fora como cara a dentro, pois consideramos que os cambios comezan no adentro, no mundo das emocións e do autocoñecemento.

Gamificación

Cremos no xogo coma o mellor motor de cambio e aprendizaxe significativa, como vivencia única que nos permite ser e estar no mundo. Empregamos dinámicas de xogos e construimos outros que contribúan a favorecer espazos seguros de participación, motivación e procesos de aprendizaxe creativos e diversos.

Botrato

Traballamos cara a creación doutros modelos de relacións que promovan o botrato, tanto cara as outras persoas como cara a nós mesmas, así como ao territorio no que habitamos, entendendo que o coidado do medio tamén é a nosa responsabilidade.

Emocións

Consideramos fundamental poñer o foco no que sentimos e no que sinte a xente, como base para escoitar os corpos, comprender(nos) e acompañar tanto os nosos propios procesos coma os das persoas coas que traballamos.

Colectividade

Tecer redes con outras e partillar saberes e soños é outro dos nosos piares á hora de traballar. Sempre buscamos facer comunidade e temos en conta que xuntas somos mellores.

Amigas ou aliadas

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para o seu correcto funcionamento e para fins analíticos. Ao facer clic no botón Aceptar, acepta o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos teus datos para estes propósitos. Máis información
Privacidade