Quen Somos

Co foco posto nas persoas e as súas diferentes realidades, necesidades e relacións, o noso traballo céntrase na elaboración de proxectos socio educativos para a transformación social dende e para o botrato.

As nosas propostas e intervencións así como as nosas dinámicas internas, buscan contribuír ao cambio de ollada cara unha ética dos coidados e o botrato.

Intervención
socioeducativa

Saber máis

Desenvolvemento
comunitario

Saber máis

Formación e
sensibilización

Saber máis

Crecemento e
acompañamento
emocional

Saber máis

Creación
de materiais
e recursos
didácticos

Saber máis